IT is mensenwerk

De directe aanleiding om dit boek te schrijven ligt zo’n 5 jaar terug. Collega Mirjam en ik deden samen twee opdrachten bij twee heel verschillende zorginstellingen. In de ene zorginstelling was de IT-infrastructuur zwaar verouderd: niet up-to-date serverpark, verouderd datacenter, software die tig versies achter liep op wat gebruikelijk was, verouderde laptops en PC’s. In de andere zorginstelling was de IT-infrastructuur om door een ringetje te halen. Alles was net vernieuwd en alles was keurig up-to-date. Tot onze grote verbazing was de tevredenheid van de zorgmedewerkers in de instelling die verouderde spullenboel had heel groot en de tevredenheid van de zorgmedewerkers in de instelling die alles technisch up-to-date had was bedroevend laag. Tijdens ons verdere onderzoek kwamen we er snel achter dat in de instelling met de verouderde spullenboel heel hulpvaardige, aardige en communicatievaardige IT-ers rondliepen terwijl er bij de andere instelling vooral IT-ers rondliepen die vooral vanuit de techniek redeneerden en nauwelijks verbinding legden met de interne klanten. En wat we natuurlijk al langer wisten werd ons hier wel heel erg duidelijk: het succes van de IT-afdeling wordt niet zozeer bepaald wordt door de ‘harde’ IT-spullen, maar door de ‘zachte component’; de medewerkers. Je kunt dat wel voelen; maar wat doe je er mee? Wij dachten dat we IT-ers het beste konden helpen door een boek te schrijven: IT is mensenwerk.

Er zijn helaas nog steeds IT-ers die werken vanuit het perspectief dat IT vooral gaat over ‘harde’ zaken als servers, netwerken, werkplekken, etc. Andere IT-ers weten dat IT ook (of juist vooral) gaat over minder fysieke zaken als informatie, informatiemodellen en applicaties. Maar het echte succes van een IT-afdeling hangt af van slechts één ding: mensenwerk. En dat gaat dus vooral over de ‘soft skills’ (zeg maar ‘houding en gedrag’) van de IT-ers. Wat zien we vaak fout gaan:
  • Wij - Zij denken.
  • Verschillende perspectieven.
  • Context niet volledig in beeld.
  • In elkaars allergie zitten.
  • Elkaar ‘mis’ verstaan.
  • Niet snappen dat een ander echt anders in elkaar zit.
  • Communicatie is onvoldoende richting gevend en actief.
  • Geen gedeelde verhalen.
  • Geen gedeelde waarden en normen.
  • Geen open en veilige cultuur.
In het boek komen al deze aspecten uitvoerig aan de orde. We laten zien wat er misgaat en hoe IT-ers hun soft skills eenvoudig kunnen verbeteren.

We geven een klein voorproefje (in het boek gaan we veel uitgebreider op dit thema in): Wij komen nog al eens in organisaties waarbij de IT-visie een hoog ‘World Peace’ gehalte heeft. Het probleem met een dergelijke ‘hoog over’ visie is dat niemand er tegen is, maar dat het je ook geen stap verder brengt. Wie is er tegen ‘World Peace’? Exact, niemand! Iedereen wil ‘worldpeace’. Alleen hoe? Ga met je ‘worldpeace’ gedachte bijvoorbeeld eens naar het Midden Oosten en vraag aan Israël en de Palestijnen of ze worldpeace willen. Natuurlijk is het antwoord van beide partijen een volmondig ‘ja!’. Maar dit voorbeeld maakt direct duidelijk dat ‘worldpeace’ alléén je niet verder brengt. Het gaat om het ‘hoe’. Juist de gevolgen van het ‘hoe’ maken dat het Midden Oosten helaas nog ver weg blijft van ‘worldpeace’. Terug naar een IT-visie. Wij zien, zoals gezegd, maar al te vaak dat de IT-visie blijft hangen in algemeenheden als ‘we willen alles web based’ of ‘cloud tenzij’ of ‘mobiel tenzij’ of ‘SAAS tenzij’. En net als bij een worldpeace visie is ook hier niemand tegen deze IT-algemeenheden. Maar ook hier de vraag; hoe dan? Als je zegt ‘SAAS tenzij’ hoe en hoe snel ga je dan je oude applicatielandschap omvormen naar die SAAS-tenzij-stip-op-de-horizon? Welke keuzes maak je? Welke consequenties heeft dat?

Ander voorbeeld dat in het boek uitvoerig aan de orde komt: Organisaties waarbij de IT-ers en medewerkers van het primaire proces van een andere planeet lijken te komen. Ze praten compleet langs elkaar heen, graven zich in in hun eigen standpunten en luisteren niet naar elkaar. We geven praktische tips en laten zien wat IT-ers kunnen doen om hier verbetering in te brengen.Uiteraard verzorg ik graag een inleiding, lezing of workshop om de denkbeelden uit mijn boeken toe te lichten. Neem daarvoor gerust contact op.

Bestellen

U kunt 'IT is mensenwerk' kopen/bestellen via uw lokale boekhandel, maar natuurlijk ook via managementboek.nl en andere webwinkels.