Aanraders om te lezen

Op deze pagina vindt u een overzicht van diverse boeken welke ik van harte aanbeveel aan collega professionals en klanten. Als u op de titel klikt ziet u een korte beschrijvingen en/of persoonlijke recensie.

Adviesboeken

Peter Block, Feilloos adviseren, Academic service 2002
Een herziene versie van het boek van Peter Block "Flawless Consulting". Het boek is bestemd voor iedereen die zich met "adviseren" bezighoudt, zelfs voor wie zich geen adviseur noemt. Peter Block begint dan ook met de term "adviseren" uit te leggen. Adviseren is een situatie proberen te veranderen zonder dat je directe invloed kunt uitoefenen op de implementatie van een verbetering.
Feilloos adviseren bestaat uit twee onderdelen:
 • Oprecht zijn.
 • In iedere fase van het adviestraject doen wat gedaan moet worden.

"Feilloos adviseren" is vooral een praktisch boek. Een soort "best practice". Block beschrijft uitgebreid uit welke fasen een adviestraject bestaat en welk "oprecht gedrag" een adviseur moet laten zien. Het boek bevat veel verhelderende voorbeelddialogen tussen adviseur en opdrachtgever.

Een absolute must voor iedere adviseur.
Rob van Es, Ethiek in adviesprocessen, Kluwer, 2003
Het boek biedt een uitstekend theoretische kader over ethiek. Het bestaat uit drie delen. Deel 1 is een inleiding in de ethiek. Deel 2 gaat over ethiek in adviesprocessen. En deel 3 gaat over ethiek in adviesorgansiaties. Het is geen gemakkelijk boekje in de zin dat je het "even" wegleest. Zeker een boek dat tot nadenken zet in de trant van: hoe doe ik dat eigenlijk, of, hoe doen wij dat hier eigenlijk?! Een aanrader!
Roel Grit, Marco Gerritsma, Competent adviseren. Professioneel aan het werk, Noordhof 2012
Een prima studieboek voor, zoals op de cover staat aangegeven, studenten in het hoger onderwijs die voorbereid moeten zijn op hun rol als adviseur in hun latere beroep. Dit boekt helpt de student bij het zelfstandig uitvoeren van een adviestraject. Leuk boek voor een beginnend adviseur. Het boek begint met een uitleg over 'de adviseur' en 'het speelveld'. Daarna volgt een uitleg over een 'tien stappenplan', de tien stappen die je als adviseur doorloopt in een adviestraject. Daarna volgen drie handige hoofdstukken als een soort toegift: sociale en communicatieve competenties, persoonlijke adviescompetenties en hulpmiddelen voor de adviseur.
Voor een beginnend adviseur zeker een aanrader om te lezen.
Ria de Jong, De essentie van netwerken. Ontwikkel je eigen netwerkstijl, Academic Service, 2006
Uitermate nuttig boekje voor adviseurs. Aan de term "netwerken" kleeft een beetje negatieve associatie. Geheel ten onrechte zo stelt de Jong. Netwerken is vooral contacten leggen, zonder daarbij de bedoeling te hebben om een order te scoren. Netwerken is vooral jezelf blijven, je niet anders voordoen dan je bent en contacten opdoen.
Netwerken is meer dan acquireren. Het gaat niet om de korte termijn doelstelling van het verkrijgen van een opdracht, maar om een leggen van een nieuw contact en het verkrijgen van een lange termijn nieuwe waardevolle relatie.
Frank Kwakman, Professionals & Acquisitie, Academic Service, 2004
Boeiend boek voor consultants/adviseurs. Kwakman legt uit dat de "selling consultant" eigenlijk 3 vakken/beroepen heeft: De consultant heeft kennis van een bepaald vakgebied. De consultant moet adviseur zijn en de consultant moet zichzelf ook nog kunnen "verkopen".
De nadruk van het boek ligt vrijwel geheel op het "acquisitiegesprek". Hoe bereid je je voor, wat doe je tijdens het gesprek? Hoe rond je af? Minder uit de verf komt de beleving van de klant; wat vindt een klant nou echt belangrijk? Op grond waarvan kiest een klant eigenlijk? Een acquisitiegesprek moet een onderdeel zijn van een totale verkoopstrategie die gevoerd wordt om een order te krijgen. Daarnaast zou in het boek meer aandacht besteed moeten worden aan relatiemanagement.
In combinatie met het boek van Peter Block toch alleszins het lezen waard.
Frank Kwakman, Acquireren is (n)iets voor mij, Academic Service, 2004
Een klein boekje met volgens de omslag "zeven inspirerende bijdragen over het thema acquisitie". Voor wie "Professionals & Acquisitie" van Kwakman heeft gelezen biedt dit boekje weinig nieuws. De bijdrage "Codewoord: personal branding" is evenwel zeer de moeite waard. Waarin onderscheidt de professional (adviseur) zich van anderen? En hoe kun je dit onderscheid verder ontwikkelen?
Hannah Nathans, Adviseren als tweede beroep. Resultaat bereiken als adviseur. Kluwer, 3e herziene druk
Dit boek van Nathans is een uitstekende aanvulling op het boek van Peter Block, "Feilloos adviseren". Het gaat uitvoerig in op de persoonlijkheid van de adviseur zelf en de rol die dit speelt in adviestrajecten. Uitgebreid wordt ingegaan op de omgang met geadviseerden en de verschillende rollen die de adviseur daarbij kan spelen. Natuurlijk komt ook "weerstand" aan de orde. Het boek belicht alle aspecten van het vak van adviseur, te beginnen bij de adviseur zelf, de omgang met geadviseerden, de inhoud van het advies, de organisatie en omgeving, adviesstrategien en de adviseur als professional.
Diane Nijs en Frank Peters, Imagineering, Boom, 2002
Het Europese antwoord op De beleveniseconomie van Pine. Daar waar de Beleveniseconomie doorschiet in Amerikaanse "vluchtigheid", schiet dit boek weer door naar Europese nuchterheid en saaiheid. Er wordt in dit boek veel aan de orde gesteld, maar zonder het echt "handen en voeten" te geven. Toch een "must" om te lezen nadat eerst De beleveniseconomie van Pine is gelezen.
Martijn van Oorschot, Michiel Hogerhuis, Hoe gooi ik een adviseur eruit?. Scriptum 2003
In het boek "Hoe gooi ik een adviseur eruit?" schetst van Oorschot een beeld van adviseurs alsof adviseurs vooral denken aan de eigen omzet. Veel adviseurs zijn in de ogen van van Oorschot vreselijk overbodig en heel erg parasitair bezig. Hoe krijg je ze weg?
B. Joseph Pine II & James H. Gilmore, De beleveniseconomie, Academic Service, 1999
De ondertitel van dit boek is "werk is theater". Een zeer "Amerikaans" boek. Het doet in sommige hoofdstukken wat overdreven en oppervlakkig aan, maar met de nodige slagen om de arm (en binnen een nuchtere Nederlandse context geplaatst) biedt het wel een aardig houvast.

Klanten willen meer dan een product. Klanten willen "vermaakt" worden. En werk is theater. Klanten willen een "belevenis" ervaren. En ondernemingen vormen de podia voor het Creëeren van die belevenis, een gedenkwaardige gebeurtenis, waar de klant een warm gevoel bij krijgt.
Theo IJzermans, Het geheim van de moeilijke klant, Thema 1999
Hoe goed een advies ook in elkaar ziet, soms wil een klant er niets mee doen. De klant sputtert tegen, toont geen belangstelling, heeft tal van bezwaren. Wat is er aan de hand? Waarom schiet de klant in de weerstand? En.... wat is er aan te doen?

Managementboeken

Richard Barrett, Naar bedrijfsvoering met een ziel, Symbolon 2002
Een boek dat precies ingaat op dat wat de titel al aangeeft.
Een bedrijf is geen machine alleen gericht op het maken van winst. In een bedrijf draait het juist (of steeds meer) om motivatie, creativiteit en innovatie. Het boek gaat over organisatiebewustzijn, menselijk bewustzijn, werknemersbewustzijn en bedrijfsbewustzijn. Over leiderschap, over visie, missie en waarden. En natuurlijk over hoe je een "klassiek" bedrijf kunt omvormen middels bedrijfstransformatie naar "bedrijfsvoering met een ziel"
Ken Blanchard, Maak een fan van uw klant, Business bibliotheek, luisterboek (2 CD's), 2007
Dit luisterboek (CD) is echt ideaal voor in de auto/file.
Hoe maak je van "je klanten" echte "fans"? Wat moet je doen om je klanten echt aan je te binden? De drie "geheimen" om een fan van je klant te maken:
 • Besluit wat je wilt.
 • Ontdek.
 • Doe iets meer.
Jim Collins, Good to Great, Business Contact 2005
Wat onderscheid "goede" bedrijven van "geweldige" bedrijven? Hoe wordt een "good" bedrijf een "great" bedrijf? Voor mij was het heel vernieuwend om te lezen dat G2G-bedrijven uitgaan van het principe van eerst-het-wie en dan-het-wat. Eerst goede mensen in een team en dan de structuur.
Eliyahu M. Goldratt / Jeffcox, Het doel, Het Spectrum 1996
Het boek "Het doel" is een bedrijfskunde boek geschreven in romanvorm. De hoofdpersoon in het boek, Alex Rogo, is directeur van een fabriek en kampt met allerlei problemen. Dankzij de hulp van een vriend leert hij denken volgens de "Theory of Constraints (TOC)". Zo kan hij op zoek naar "bottlenecks" en deze elimineren.

Een "klassieker" en een absolute must voor iedere organisatie-adviseur. Wat is eigenlijk het doel van een organisatie?
Eliyahu M. Goldratt, Het is geen toeval, Het Spectrum 1999
Een vervolg op "het doel". Alex Rogo is inmiddels gepromoveerd tot divisiedirecteur. Drie van zijn fabrieken kampen met grote problemen. Alleen doorbraakideeën kunnen voor een oplossing zorgen. In het boek worden met behulp van TOC drie doorbraken bereikt.
Eliyahu M. Goldratt, De zwakste schakel, Het Spectrum 1999
In dit boek wordt de "Theory of Constraints (TOC)" toegepast op projectmanagement. Opnieuw een goed theoretisch verhaal in makkelijk leesbaar romanvorm.
Eliyahu M. Goldratt, Noodzakelijk, maar niet voldoende, Het Spectrum 2001
Een ideaal boek om de ogen te openen van iedere IT-er die denkt dat dankzij zijn/haar IT-oplossing een probleem wordt opgelost. De titel van het boek verraadt de visie van de auteur al. Om daadwerkelijk problemen op te lossen en verbeteringen te implementeren is veel meer nodig; IT is vaak noodzakelijk, maar niet voldoende.
Een perfect boek voor IT-consultants die denken dat hun IT-oplossingen daadwerkelijk voor verbeteringen hebben gezorgd. Na het lezen van dit boek kunnen ze maar een conclusie trekken; IT, noodzakelijk, maar niet voldoende.
Dr. Paul Hersey, Situationeel leiding geven, Business bibliotheek
Situationeel leidinggeven stelt dat er vier stijlen van leidinggeven bestaan:
 • Delegeren
 • Overleggen
 • Overtuigen
 • Instrueren
Er is niet een beste manier van leidinggeven. Effectieve leiders stemmen hun stijl af op het competentieniveau van de bestreffende medewerker. Het competentieniveau van de medewerker is niet statisch. Dit is afhankelijk van de taak/project waarvoor de medewerker wordt ingezet.

Zo kan een en dezelfde medewerker dus voor de ene taak delegerend benaderd worden en voor een andere taak instructief.
Jan Heijnsdijk, Vitale organisaties, Wolters Noordhof
Voor wie Mintzberg, "organisatiestructuren" heeft gelezen leest dit boek makkelijk weg. Het boek biedt een begrippenkader om organisaties te kunnen analyseren of te diagnosticeren. Een groot aantal variabelen passeren de revue op het terrein van de organisatie- en bestuurlijke informatiekunde. In organisaties wordt op verschillende manieren inhoud gegeven aan deze variabelen en de relaties ertussen. Heijnsdijk beschrijft een zestal ideaaltypen van organisaties, te weten missionaire, entrepreneurs-, divisie-, bureaucratische, professionele en coalitie-organisaties.
B. Joseph Pine II & James H. Gilmore, De beleveniseconomie, Academic Service, 1999
In "Wie heeft mijn kaas gepikt" worden vier personages geconfronteerd met plotselinge en snelle veranderingen. Allevier reageren zij anders als "de kaas" plotseling verdwenen is. "Kaas" is in dit verband de metafoor voor wat we in het leven nastreven en belangrijk vinden: geld, bezit, een leuke baan, een warme relatie. Hebben we "onze kaas" gevonden dan is de verleiding erg groot om ons eraan vast te klampen en ervan uit te gaan dat deze "kaas" nooit opgaat. Maar in het "echte" leven is de voorraad "kaas" niet onuitputtelijk. Veranderingen horen bij het leven.

Een leuk boekje dat tot nadenken zet. Wat is mijn "kaas"? Hoe reageer ik als "de kaas" opeens op is?
Dr. D. Keuning en Dr. D.J. Eppink, Management en organisatie, Theorie en toepassing, Stenfert Kroese
Dit is zo'n boek dat is te beschouwen als een 'standaard'werk als het gaat om 'management' en 'organisatiekunde'. Een boek dat iedere adviseur gelezen moet hebben. Alle aspecten met betrekking tot management en organisatie komen aan bod.
John P. Kotter, Leiderschap bij verandering, Academic Servive 1997
Kotter begint zijn boek met het aangeven van "de acht fouten" waardoor veranderingen in organisaties mislukken. Daarna worden acht fasen beschreven voor het succesvol doorvoeren van ingrijpende veranderingen in organisaties: 1. Een gevoel van urgentie tot stand brengen, 2. Een leidende coalitie Creëeren, die dit ondersteunt, 3. Een visie en een strategie ontwikkelen, 4. Communiceren van de veranderingsvisie, 5. Actie op basis door middel van empowerment, 6. Genereren van korte termijn successen, 7. Consolideren van verbetering en meer veranderingen tot stand brengen, 8. De nieuwe benaderingen in de organisatiecultuur verankeren.

Kotter gaat ook uitgebreid in op verschillen tussen "managers" en "leiders".

Eigenlijk is dit boek voor alle adviseurs (veranderaars) en leidinggevenden verplicht leesvoer.
John P. Kotter & Holger Rathgeber, Onze ijsberg smelt! Succesvol veranderen in moeilijke omstandigheden, Business Contact 2006
Een boekje in de stijl van "Wie heeft mijn kaas gepikt" van Spencer Johnson, dat wil zeggen de boodschap van het boek "verpakt" in een fabel. In dit boek gaat het over de veranderingen waar een groep pinguins voor staat als duidelijk wordt dat de ijsberg waarop ze al heel lang leven aan het smelten is en ze gedwongen zijn in actie te komen. Uiteraard grijpt Kotter terug op de acht stappen in veranderprocessen zoals beschreven in zijn boek "Leiderschap bij verandering".

Een leuk boekje, maar minder boeiend dan "Wie heeft mijn kaas gepikt" en voor wie "Leiderschap bij verandering" heeft gelezen, is dit boekje erg voorspelbaar.
Henry Mintzberg, Organisatiestructuren, vertaling van "Structures in fives", Academic Service, 2003
Bij iedere georganiseerde activiteit van mensen moet aan twee fundamentele en tegengestelde voorwaarden worden voldaan:
 • Arbeidsverdeling, verdeling van het werk in verschillende taken
 • De coördinatie van deze taken. Deze coördinatie kan op vijf manieren plaatsvinden: onderlinge afstemming, directe supervisie en standaardisatie van werkprocessen, output of vaardigheden.
De structuur van een organisatie kan eenvoudigweg gedefinieerd worden als het totaal van de verschillende manieren waarop het werk in afzonderlijke taken is verdeeld en de wijze waarop deze taken vervolgens worden gecoördineerd.

Mintzberg beschrijft vijf onderdelen waaruit organisaties bestaan:
 • Uitvoerende kern, de operators
 • Strategische top
 • Middenkader
 • Techno structuur, de analisten
 • Ondersteunende diensten

Afhankelijk van tal van interne en externe variabelen ontstaan vijf "ideaaltypen" van organisaties:
 • Eenvoudige structuur
 • Machinebureaucratie
 • Professionele bureaucratie
 • Divisiestructuur
 • Adhocratie

Een klassieker voor iedere organisatie-adviseur.
André de Waal, Maak van je bedrijf een toporganisatie! De vijf pijlers voor het Creëeren van een high performance organisatie. Culemborg: Van Duuren Management 2008
Een lekker leesbaar boek over high performance organisaties (HPO). Het boek is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Meer dan 290 internationale onderzoeken die in de afgelopen 35 jaar op het gebied van high performance zijn verschenen zijn onderzocht.

Onderstaand enkele in het oog springende bevindingen:
Er bestaat geen directe relatie tussen de organisatiestructuur en de resultaten van een HPO. Het maakt dus niet uit of een organisatie kiest voor een functioneel ontwerp, een procesoriëntatie, of voor een matrixorganisatie. Grotere zelfstandigheid van de medewerkers leidt niet automatisch tot een HPO. En ook de strategie op zichzelf is niet onderscheidend om een HPO te worden of te blijven. Tenslotte blijkt ook het invoeren van nieuwe IT-systemen niet automatisch te leiden tot de HPO-status.
Onderstaand een beknopte omschrijving van de vijf pijlers voor een high performance organisatie, die in het boek genoemd worden, met daarbij een kleine greep uit de verdere uitwerkingen:
 • Hoge kwaliteit management
  Vertrouwensrelatie met medewerkers, integer, voorbeeldrol, besluitvaardig, actiegericht, coachen en faciliteren, gericht op behalen van resultaten.
 • Hoge kwaliteit medewerkers
  Willen verantwoordelijk voor hun resultaten worden gehouden, willen geïnspireerd worden.
 • Lange termijngerichtheid
  Continuïteit op de lange termijn gaat bij een HPO voor de winst op de korte termijn, managers verbinden zicht voor langere termijn, HPO promoveert nieuw management van binnenuit, veilige en stabiele werkomgeving, creëert groei.
 • Open & actiegericht
  Communicatie, kennisuitwisseling en leren, toestaan van het maken van fouten, prestatiegerichte cultuur.
 • Continue verbetering en vernieuwing
  Onderscheidende strategie, continue verbetering van processen, continue versimpeling van processen, meten en rapporteren wat belangrijk is.

De marsroute naar HPO:
 • Start
  Creëer aandacht voor de noodzaak om HPO te worden. Schets een aansprekend toekomstbeeld. Maak duidelijk wat HPO betekent. Stel prioriteiten. Stel een sponsor aan. Zoek HPO-ambassadeurs.
 • Verzamel de middelen
  Stel een team samen van mensen die het voortouw willen nemen. Pas een mix toe. Maak een flexibel transitieplan. Train de organisatie voortdurend. Maak een communicatieplan. Bepaal de juiste toon van de top.
 • Uitvoering, just do it
  Besteed aan alle vijf de pijlers even veel aandacht. Pas de 80-20 regel toe. Creëer een cultuur van dialoog en samenwerking. Meet regelmatig het transitietempo. Pas een mix van coaching en kordaatheid toe.
 • Aankomst: vier een feestje en ga door
  Vier een feestje en stel nieuwe transitiedoelen.

Verkoop, sales en marketing

Michiel Cobben, Verhoog je gunfactor, Amsterdam Boom/Nelissen
Klanten 'geven' geen opdrachten maar 'gunnen' je een opdracht. je 'gunfactor' is dus van essentieel belang. Maar wat is die gunfactor? Hoe krijg je hem? En hoe verhoog je je gunfactor? In dit boek gaat Cobben op zoek naar de antwoorden op deze vragen. Ik vind niet dat Cobben echt de vinger weet te leggen op wat nou precies die 'gunfactor' is. Wel geeft Cobben een mooie aanpak hoe je aan je gunfactor kunt werken. Lekker leesbaar boek.
Jos Burgers, No Budget Marketing, Den Haag Academic service 2006
"No budget marketing" is een boek dat naadloos aansluit bij Barts eigen visie over omgang met klanten. Natuurlijk kun je heel veel geld besteden aan gelikte reclamecampagnes, maar het is veel goedkoper en slimmer om te investeren in je relatie met klanten en 'gewone dingen, ongewoon goed doen'. Als je klanten tevreden zijn of meer dan dat 'fan' van je worden heb je aan deze trouwe klantenkring de beste 'reclamemakers' die je maar kunt bedenken. No Budget Marketing is dan ook geen strategie die je 'eventjes' implementeert in je organisatie. Het is een strategie die een lange adem vergt, maar het mooiste resultaat geeft.
Jos Burgers, Gek op gaten, Culemborg Van Duuren Management, 2012
Dit makkelijk leesbare boekje van Jos Burgers gaat helemaal over de bekende metafoor van Jos over de 'boren en gaten'. Het is zo'n pakkende metafoor dat ik hem zelf ook veel gebruik in workshops en presentaties om aan de deelnemers het verschil uit te leggen tussen 'productdenken' en 'klantdenken'. Klanten willen geen 'boren' klanten willen 'gaten'. En zoals Jos uitlegt het liefst zonder te boren. Jos gaat in dit boek veel dieper in op 'wat klanten willen'.
Jos Burgers, Geef nooit korting, Culemborg Van Duuren Management, 2011
De ondertitel 'en 30 andere adviezen over omgaan met prijsdruk' zegt precies waar het boek over gaat. Leuk om te lezen voor iedereen die met klanten te maken heeft en het spel speelt over 'de prijs'.
Jos Burgers, De wet van Snuf, Culemborg Van Duuren Management, 2014
De Wet van Snuf is weer zo’n typisch Jos Burgers boek. De hoofdstukken zijn niet te lang en niet te kort; precies goed. En het boek leest lekker makkelijk en vlot weg. Het lijkt alsof je niets ‘bijzonders’ leest en toch…. En toch leg ik na het lezen van ieder hoofdstuk het boek even weg en zit ik stil voor me uit te staren en denk na over vragen als: “Hoe doe ik dat eigenlijk?” “Hoe denken mijn klanten over mij?” “Hoe veel vertrouwen schenk ik?” Dat is de kracht van Jos Burgers boeken: Geen moeilijke theorieën, geen ingewikkelde uiteenzettingen, maar korte aansprekende hoofdstukken, die zo simpel lijken en iedere keer zo treffend RAAK zijn. Dank je wel Snuf voor de inspiratie die je Jos gegeven hebt.
Jos Burgers, Klanten zijn eigenlijk net mensen, Academic Service, 2006
Boek met korte op zichzelfstaande columns op de typisch humoristische Burgers manier. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met eye-openers.
Jos Burgers, Hondenbrokken, Culemborg Van Duuren Management, 2009
Hondenbrokken gaat over Tim, de eigenaar van een dierenzaak, en de zoektocht die hij en zijn medewerkers maken naar wat klanten nu echt willen; goed geholpen worden.
Jaap Bron, Makkelijker verkopen aan moeilijke klanten. Verkopen in de praktijk. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, cop: 1993
Tja, moeilijke klanten. Wat zijn moeilijke klanten? Dat zijn klanten waarmee het contact regelmatig "niet zo lekker" loopt. "Niet zo lekker" is dan een eufemisme voor een gradatie van "af en toe een hick-up" tot "dramatisch slecht" of "ronduit een oorlogs-situatie". Er zijn veel typologieën voor "lastige" klanten, zoals "de kleine dictator", "de sluipmoordenaar", "de zwijger", "de uitsteller", de "diplomaat". In dit boek van Jaap Bron vindt u manieren om om te gaan met dit soort "lastige klanten". Een, ook voor niet-verkopers, leuk en leerzaam boekje.
Jaap Bron, De winnende offerte, Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen cop. 1997
"De winnende offerte" gaat uitgebreid in op het schrijven van offertes. Wat zijn de do's en don'ts bij het schrijven van een offerte.
Léon de Caluwé en Hans Vermaak, Leren Veranderen, Samson Management Selectie 1999
In "Leren veranderen" wordt beschreven dat er vijf fundamenteel verschillende manieren zijn waarop men tegen veranderen aan kan kijken. Er zijn vijf families van opvattingen en theorieën die worden aangeduid met kleuren: geeldrukdenken, blauwdrukdenken, rooddrukdenken, groendrukdenken en witdrukdenken. Het gaat ook over de vermogens, attitude en werkwijze van de veranderaar (de adviseur) zelf. Waar liggen zijn voorkeuren voor veranderinterventies? Een uitstekend boek voor adviseurs om op verschillende manieren te leren kijken.
Remko Hendrikse, 36 Adviezen voor commerciële klachtenbehandeling, Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen cop. 1997
Een klant die klaagt moet u eigenlijk flink belonen. Deze klant neemt namelijk nog de moeite om u te vertellen wat u in zijn ogen verkeerd gedaan hebt. Hoeveel klanten vertellen u niets en gaan gewoon op zoek naar een andere leverancier? Dit is zo ongeveer de rode draad in dit boek. Een klacht is een "advies" verpakt in een negatieve boodschap.
Wat moet u wel en wat beslist niet doen als u geconfronteerd wordt met klachten? Een nuttig boek.
Kim & Mauborgne, De blauwe oceaan. Creatieve strategie voor nieuwe concurrentievrije markten, Business bibliotheek, 2007
Een boeiend boek over concurrentie en het Creëeren van nieuwe mogelijkheden. Kim en Mauborgne stellen zich voor dat de wereld bestaat uit twee soorten oceanen, rode en blauwe. De rode oceanen omvatten alle sectoren die nu bestaan, de bekende markt. De blauwe oceanen omvatten alle sectoren die nu niet bestaan, de onbekende markt.
In de rode oceanen wordt een concurrentiestrijd gevoerd op leven en dood. In de blauwe oceanen liggen kansen vanwege de openliggende nieuwe markt.
Het boek geeft uiteraard aan hoe in een blauwe oceaan te komen.
Met het vier-actieskader kan de bestaande bedrijfsstrategie worden geanalyseerd en worden vergeleken met die van de concurrentie:
 • Schrappen. Welke inde branche vanzelfsprekende factoren moeten we schrappen?
 • Afzwakken. Welke factoren moeten we afzwakken tot een stuk onder de branchenorm?
 • Versterken. Welke factoren moeten we versterken to een stuk boven de branchenorm?
 • Creeren. Welke factoren die in de branche nooit heeft geboden, moeten we creeren?

Zes paden om blauwe oceanen te Creëeren:
 • Kijk naar andere sectoren
 • Kijk naar andere strategische groepen binnen sectoren
 • Kijk naar de rol van kopers
 • Kijk naar andere complementaire product- en serviceaanbiedingen
 • Kijk naar anderen functionele ok emotionele aantrekkeningkracht voor gebruikers
 • Kijk naar een andere tijd
Roland van Kralingen, Brand World, Kluwer 2002
Een boekje vol visies en opvattingen dat aanzet tot nadenken over marketing, management en merken.
André M. Nijssen, Succesvolle verkoopmethoden, Kluwer Bedrijfswetenschappen
Recensie volgt.
Cecil D. Penso, Omgangsvormen in de verkoop, Samson 2000
Een soort "Hoe hoort het eigenlijk?" maar dan specifiek voor business to business relaties. Eigenlijk mag dit voor hoogopgeleide en welopgevoede mensen (zoals u?) geen nieuwe elementen meer bevatten, maar het is toch zeker aardig om een dergelijk boekje eens gelezen te hebben. Het geeft handreikingen voor de soms wat lastige situaties waarin u verzeild kunt raken. Wie gaat het eerste een trap op, de dame of de heer? Ja, de heer natuurlijk zult u zeggen, maar als de dame nu de gastvrouw is en de heer de klant. Dan is het toch netter dat de gastvrouw voorop gaat, of niet?
Bronislaw Verhage, Strategisch Marketing Management, Stenfert Kroese, 1996
Geeft een goed overzicht van de theorie van de marketing. In het boek wordt de marketingstrategie duidelijk gekoppeld aan de ondernemingsstrategie. Ruime aandacht wordt geschonken aan de voornaamste strategische analysemethoden.
Dr. ir. drs. G.J. Verra, Consultative selling, Kluwer, 2004
Leuk boekje dat ingaat op "adviserend verkopen". Consultative selling onderscheidt zich van traditioneel verkopen door de focus meer te leggen op de problemen van de klant dan op de standaard oplossingen/producten die verkocht "moeten" worden.
Het is een boek dat echt gescheven is voor "verkopers", minder aandacht wordt besteedt aan "de selling consultant".
Wouter de Vries, Hoe verkoop ik een koelkast aan een Eskimo, Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen cop. 1996
Leuk boekje van Wouter de Vries. Inleiding over marketing. Hoe breng je iets aan de man? Snap je wat de klant wilt?
Rob van Vuure, Uw fiets is jarig: opvallende cadeautjes, gekke acties, originele ideeën, Het Spectrum Utrecht 2001
In "Uw fiets is jarig" staan heel veel leuke tips om het uw klanten naar de zin te maken en om ervoor te zorgen dat u positief opvalt. Er is ontzettend veel mogelijk! Veel van de tips zijn overigens niet "zomaar" over te zetten naar een adviesrelatie, maar het boek zet wel aan het denken. Er is zo verschrikkelijk veel mogelijk om het leuker, creatiever aan te pakken.
Jan L. Wage, Relatiemanagement als verkoopkracht. Verkopen in de praktijk. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, cop 1994
Hoe houd je bestaande klanten tevreden? Hoe zorg je dat je bestaande klanten ook "klanten" blijven en niet weglopen naar de concurrent? Een boek wat een "must" is voor adviseurs. Immers, adviseurs moeten het juist hebben van de persoonlijke relatie met de klant. Hoe bouw je die relatie op en hoe houd je hem in stand?
Jan L. Wage, Verkooptechniek in 121 gouden regels. Verkopen in de praktijk. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, cop 1990
Een boekje dat een adviseur/consultant niet zo snel zal lezen omdat "verkopen" en "verkooptechnieken" niets van doen hebben met advieswerk. Of toch wel? Een uitermate boeiend boek, met 121 gouden regels, voor iedereen die iets wil verkopen, van fysieke producten tot adviezen.
Govert Weinberg, De klantgerichte verkooporganisatie. Verkopen in de praktijk. Deventer: Kluwer Bedrijfswetenschappen, cop 1995
Recensie volgt.

Projectmanagement

Peter Janssen, Projectmanagement volgens Prince 2, Ten Hagen Stam, 2003
Recensie volgt.
Mark van Onna, De kleine Prince 2, Ten Hagen Stam, 2003
Leuk handig klein boekje waarin alles uitgelegd wordt over PRINCE2. PRINCE staat voor Projects IN Controlled Environments en biedt een best practises methodiek voor projectmatig werken. Een methodiek domweg toepassen is nooit verstandig. Het afstemmen van Prince 2 op een project is daarbij noodzakelijk. Om deze noodzakelijke afstemming te ondersteunen is 'De kleine Prince 2' geschreven. Het biedt tal van checklisten.
Gert Wijnen, Willem Renes, Peter Storm, Projectmatig werken, Het Spectrum, 2004
Het standaardwerk op het gebied van projectmanagement.
Het boek geeft een compleet beeld van wat alles wat met projectmatig te werken heeft. Van projectstart tot projecteinde. En alles wat te maken heeft met het besturen van projecten in organisaties; projectmanagament. Het is in de eerste plaats geschreven voor degenen die betrokken zijn bij het opzetten en uitvoeren van projecten: projectleiders, leden van projectteams, projectadviseurs, afdelingshoofden en andere leidinggevenden.
Een "must" voor adviseurs.

Administratieve organisatie

E.K.C. Esseling, H. van Nimwegen, Administratieve processen, Kluwer bedrijfswetenschappen, Deventer, 1993
Een uitstekend boek over analyse, ontwerp, beheer en vastlegging van administratieve processen. Veel schematechnieken worden uitvoerig behandeld.
Jeroen van de Oever, Peter Noordam, Handen & voeten aan de administratieve organisatie. Deventer: Kluwer 1999
Een handzaam boekje dat zich richt op analyse, ontwerp, vastlegging en beheer van AO.
Starreveld, Van Leeuwen en Van Nimwegen, Bestuurlijke informatieverzorging. Deel 1: Algemene grondslagen, Wolters Noordhof, 5e druk
Een dikke pil van ruim 900 pagina's, maar met recht de "klassieker", de "bijbel" op het gebied van Administratieve Organisatie (AO) en Bestuurlijke InformatieVerzorging (BIV). Deze 5e druk is een geheel herziene versie.

Overig

Wim H. Katsma, Omgaan met didactische vaardigheden. Reed Business Information, 2003, 's-Gravenhage
Handig, dun overzichtelijk boekje. Ideaal voor adviseurs die "perongeluk" in een docentenrol terecht komen. Het boekje biedt uitstekende handvatten voor het opzetten van trainingen. Juist voor iedereen die voor het eerst als docent moet optreden.
Jan Kuitenbrouwer, Lijfstijl, Prometheus 1990
Alhoewel al weer 15 jaar oud blijft je continu met een glimlach om de mond dit boekje lezen. Een feest van herkenning! Alledaagse gebeurtenissen worden grondig gefileerd: het visitekaartje, de telefoonbeantwoorder, cafebezoek.

Voor een adviseur aardig om hier een eigen "lijfstijl/adviesstijl" uit te leren.
Daniel D. Ofman, Bezieling en kwaliteit in organisaties, Servire Utrecht
Dit boek gaat over de Creëerende mens in een Creëerende organisatie. Een beetje "zachte sector boek". Desalniettemin de moeite waard. Een deel van het boek gaat over de "kernkwadranten", maar in onderstaande boek van Ofman komt dit veel uitgebreider aan bod.
Daniel D. Ofman, He, ik daar...?! Ontdek en ontwikkel je persoonlijke kernkwaliteiten met het kernkwadrant, Servire Utrecht
Het boek bestaat uit drie delen.
Het eerste deel bevat onder andere een "stoomcursus" kernkwadranten; "kwaliteiten", "valkuilen", "uitdagingen" en "allergieën". Hierbij wordt er van uitgegaan dat ieder mens een aantal kwaliteiten bezit, de zogenaamde kernkwaliteiten. Deze kunnen "doorschieten" (vervormen) naar de valkuil. De valkuil is datgene wat we naar ons hoofd geslingerd krijgen in crisis of conflictsituatie als we teveel van het goede, teveel van de kernkwaliteit laten zien. Zo krijgt een standvastig persoon bijvoorbeeld te horen "wat ben je toch een zwart-wit denker".
Het tweede deel getiteld "Wat wil ik?" gaat over wat je echt wilt en wat te kiezen.
Het derde deel gaat over hoe je dit voor elkaar krijgt.
Een ideaal boek voor "dolende dertigers/veertigers".

Voor adviseurs is het zinvol om inzicht te krijgen in de eigen kernkwaliteiten, maar ook om deze theorie en begrippen toe te kunnen passen bij veranderinterventies.
Paul Vervoort, Hans van de Vorst, Uit de apenval. Het voorkomen van verval en het redden van bedrijven in nood, Scriptum, 2006
Uitstekend boek over oorzaken en symptomen van ondernemingen in verval. Het boek gaat uitgebreid in op survival- en recoverystrategieën en dan niet vanuit een juridische invalshoek, maar juist vanuit een veranderkundig perspectief.