Over Bart Groothuis

Bart Groothuis Ik ben Bart Groothuis, geboren in 1961. Ik ben getrouwd, woon in Zeist en ik heb drie grote kinderen die de deur uit zijn.

Ik werk 4 dagen per week in loondienst als principal adviseur bij M&I/Partners in Zeist. Vanuit M&I/Partners help ik non-profit organisaties met complexe IT-(besturings-)vraagstukken op directie/bestuurlijk niveau. Soms als adviseur, vaak als interim manager.

Daarnaast heb ik mijn eigen adviespraktijk: GroothuisAdvies. Ik ben vooral 'spreker'; ik geef (boek)presentaties en workshops. Centraal daarbij staat het thema ‘houding en gedrag’. Ik geef inzichten en praktische tips waarvan ik wilde dat ik ze aan het begin van mijn eigen carrière van iemand had gekregen. Zo laat ik professionals zien wat klanten werkelijk willen, de vier G’s; Gemak, Genot, Gewin en Geen Gezeur. Ik laat zien hoe ze hun band met klanten aanzienlijk kunnen verbeteren met als doel: meer klantenbinding en meer omzet.
Aan managers laat ik zien dat hun houding en gedrag (eigelijk alles wat ze doen, maar ook niet doen) directe invloed heeft op het welbevinden van hun medewerkers. Als managers hun gedrag in positieve zin veranderen dan heeft dat een positief effect op ziekteverzuim en krijgen ze gelukkiger medewerkers en daardoor meer tevreden klanten en meer omzet.

Tenslotte ben ik auteur. Ik heb inmiddels vier boeken geschreven en schrijf daarnaast artikelen en columns voor diverse bladen en websites.

Bart als spreker

Mijn optredens zijn prikkelend, verfrissend en nooit saai. Ik speel flexibel in op mijn publiek en betrek mijn publiek actief bij wat ik te vertellen heb. Ik vertel geen ‘gelikt’-verhaal, maar vertel met de nodige zelfspot en veel humor over de blunders en missers die ook ik in mijn loopbaan heb gemaakt in de hoop dat mijn publiek deze blunders niet gaat maken. Ik geef mijn toehoorders eye-openers en veel praktische tips die ze direct kunnen toepassen. Deelnemers aan mijn sessies zijn altijd enthousiast en weten vaak jaren later nog anekdotes na te vertellen die ik tijdens mijn optredens heb gebruikt.

Al sinds het begin van mijn loopbaan (in de tachtiger jaren) geef ik trainingen en demonstraties aan (potentiële) klanten. Ik vind het leuk om voor een (grote) groep mensen te staan en kennis over te dragen.

De afgelopen jaren heb ik diverse keren opgetreden als gastdocent bij verschillende onderwijsinstellingen.

Vanuit M&I/Partners ben ik zeer regelmatig organisator en dagvoorzitter/gastheer bij klant-events. Bijvoorbeeld in het kader van het opstellen van een zogenaamde 'digitale strategie', of bij thema-events die we voor onze klanten organiseren.

Vanuit GroothuisAdvies geef ik (boek)presentaties/lezingen en workshops die in de kern allemaal gaan over het thema ‘houding en gedrag’. Ik grijp daarbij natuurlijk terug op het gedachtengoed uit mijn boeken.

‘Houding en gedrag’, de sleutel voor succes

In al de jaren dat ik in het adviesvak zit heb ik natuurlijk heel veel geleerd. Vooral van 'verkopers'. Waar 'adviseurs' vooral problemen of obstakels zien, zien 'verkopers' met hun vaak meer opportunistische houding vooral kansen en uitdagingen. Adviseurs zijn eigenlijk 'de ideale verkoper' als ze in hun ‘houding en gedrag’ meer van het elan en 'het kansen zien' van verkopers overnemen. En daarover gaan mijn eerste twee boeken: 'Verkoop jezelf' en 'Creëer een band met je klant'. Boeken, geschreven door een adviseur, voor andere adviseurs, waardoor ze nog betere adviseurs kunnen worden.

Als ik voor een groep professionals sta en een presentatie geef over 'Creëer een band met je klant' begin ik meestal uit te leggen welke eigenschappen een ideale verkoper heeft en hoe dat naadloos past op de eigenschappen van professionals. Ik leg uit wat het verschil is tussen ‘productdenken’ en ‘klantdenken’ en neem ze mee naar het ‘Benidorm’ waar alle klanten naar toe willen; een plaats met de vier G’s; Gemak, Genot, Gewin en Geen Gezeur. Ik leg uit waarom hun ‘houding en gedrag’ zo’n enorme impact heeft op de klanten van hun onderneming en neem ze mee langs tal van thema’s die dagelijks voor professionals spelen, zoals: omgaan met prijsdruk, omgaan met klachten, omgaan met aanbevelingen, de kwaliteitsperceptie bij klanten en nog heel veel meer. Het zijn allemaal thema’s waarvan ik had gewild dat ik ze dertig jaar geleden uitgelegd had gekregen en waarvan ik in mijn dagelijkse werk in de omgang met professionals telkens merk dat het onbekend terrein voor hen is.
Mijn opdrachtgevers (vaak het management van consultants/adviseurs) zien dat hun medewerkers na deelname aan een sessie met als thema 'Creëer een band met je klant' echt aan de slag gaan met mijn tips en meer klantgerichtgedrag vertonen richting hun klanten.

Als interim manager tref ik vaak ‘verwaarloosde’ IT-afdelingen. IT-afdelingen waar langdurig verzuim is, waarbij enkele mensen de kantjes-er-af-lopen en anderen zich uit de naad werken. Allemaal symptomen van slecht management. En daarover gaat mijn derde boek ‘Ziek van je baas?’. Een boek voor medewerkers om ze handvatten te geven om niet in langdurig verzuim terecht te komen door ‘houding en gedrag’ van hun slechte baas. Maar een boek juist ook bedoeld voor managers zelf. Voor de dappere managers die in de spiegel durven te kijken naar hun eigen ‘houding en gedrag’.
Tijdens mijn presentatie 'Ziek van je baas?' leg ik uit wat de overeenkomsten zijn in ‘houding en gedrag’ tussen ‘goede ouders’ en ‘goede managers’. Wat maakt je een ‘goede ouder’? Wat maakt je een ‘goed mens’? Als je het gedrag van je medewerkers wilt veranderen (bijvoorbeeld minder verzuim) zul je moeten beginnen met zelf ander gedrag te laten zien. Hoe doe je dat?
Mijn presentatie 'Ziek van je baas?' zet managers aan het denken over hun eigen gedrag. En medewerkers krijgen handvatten om om te gaan met moeilijke managers.
Ik laat mijn publiek zien hoe ze de diverse vormen van grensoverschrijdend gedrag van hun baas kunnen herkennen en wat ze er zelf aan kunnen doen (om niet ziek te worden). Het is voor veel deelnemers een eye-opener als ze van mij (manager) horen dat managers vaak helemaal niet goed door hebben wat hun gedrag teweeg brengt bij medewerkers. En dat de meeste managers heel graag willen leren en verbeteren.

Loopbaan van Bart

Ik ben mijn loopbaan begonnen in 1984 bij TRIAC (een klein systeemhuis) als systeemanalist/programmeur.

Na mijn overstap (1989) naar ICL (later SIAC), een grote computer- en softwareleverancier, ben ik binnen de afdeling systeemontwikkeling snel doorgegroeid tot informatie-analist. Vervolgens heb ik diverse functies bekleed; projectmanager, businessconsultant, interimmanager. Men noemt mij wel de 'geestelijk vader' van X/Mcare; een succesvol ZorgOndersteunend GGZ-Systeem (EPD) dat nog steeds bij een aantal grote GGZ-instellingen in gebruik is. Halverwege de jaren negentig heb ik, nog steeds bij dezelfde IT-leverancier, samen met een collega een succesvolle adviesunit opgezet. Dat waren mijn eerste stappen in het adviesvak en ook toen al op het snijvlak organisatie-inrichting/procesinrichting/informatievoorziening.

In 2000 ben ik gestart in een lijnfunctie bij Altrecht, een grote instelling voor Geestelijke GezondheidsZorg (GGZ). Van 2000 tot 2006 was ik hoofd InformatieVoorziening met daaronder vallend onder andere de IT-afdeling en het EPD-project.

Van 2006 tot 2008 werkte ik bij ConQuaestor Management Consulting als Managing Consultant. In korte tijd heb ik daar een goed lopende adviespraktijk opgezet, specifiek gericht op de gezondheidszorg.

Van 2008 tot 2010 heb ik bij PinkRoccade Healthcare gewerkt als lid van het Managementteam van de business unit GGZ.

Sinds 2010 werk ik als principal adviseur bij adviesbureau M&I/Partners in Zeist. Ik ben een zeer ervaren, resultaatgerichte (project)manager en adviseur met een specifieke focus op de Zorgsector, met brede en diepgaande kennis van zowel primaire als ondersteunende processen in de zorg. Men noemt mij wel een bruggenbouwer, omdat ik goed weet om te gaan met de onvermijdelijk optredende weerstanden bij complexe veranderkundige processen. Ik sla een brug tussen 'de zorg'-wereld en de 'IT-wereld'. In veel organisaties heerst grote ontevredenheid over de IT. Men is ontevreden over 'alles' wat met IT te maken heeft: de service van de IT-afdeling, de applicaties die onvoldoende aansluiten bij de bedrijfsprocessen, de vele storingen. Tegelijkertijd draait de IT-afdeling overuren, maar kan het 'nooit goed doen'. Ik help deze organisaties los te komen uit dit 'moeras van IT-ontevredenheid'. Vaak door te beginnen met het ontwikkelen van een duidelijke visie op IT: Hoe moet IT de strategische doelstellingen van de organisatie ondersteunen? Wat wil de organisatie bereiken met IT? Hoeveel geld hebben we daar voor over? En wat betekent dit dan voor de IT-afdeling? Na het ontwikkelen van de visie helpt ik vaak bij het implementeren er van: als verandermanager of interim Informatie- of IT-manager.
Binnen ons bureau ben ik de trekker van de GGZ-adviespraktijkgroep.
Als specifiek thema richt ik me op 'toezichthoudende domotica'. Ik ben hier in 2018 mee gestart en inmiddels is dit één van de speerpunten binnen onze adviespraktijk. In 2019 en 2021 heb ik hierover zeer goed bezochte klantevents georganiseerd.